Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
soudní exekutor

K Beránku 3
143 00 Praha 4

tel.:       261 222 658
fax:       261 222 604
mob:    777 010 715
email:   podatelna@exekutor.info (pro běžnou komunikaci)

www: www.exekutor.info

ID datové schránky: z6sg8cu

e-podatelna: epodatelna@exekutor.info
(pouze pro podání opatřená zaručeným elektronickým podpisem
pro úkony v exekučním spisu dle občanského soudního řádu)

Soudní exekutor je plátce DPH.

 

Úřední hodiny:
Po-Čt:  10.00 - 16.00
Pá:       10.00 - 14.00
po domluvě se Vám můžeme věnovat kdykoliv

číslo účtu pro úhradu vymáhaných částek: 51-1416680227/0100
jako variabilní symbol uveďte naši spisovou značku za EX

Pro platby strany oprávněné Fidentia s.r.o. použijte účet č.  43-4443710237/0100

JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
143 00 Praha 4
IČ: 64556565
DIČ: CZ6562100721
byla jménována Ministrem spravedlnosti České republiky
pod č.j. 348/01 soudním exekutorem ode dne 1.9.2001

Zástupce exekutora:
JUDr. Jana Tvrdková
soudní exekutor
Hornokrčská 650/29
140 00 Praha 4