Nahlížení do exekucí pro advokáty

Vážení advokáti,

náš Exekutorský úřad přikoupil pro Vaše potřeby modul k našemu softwaru Evolio.

Prostřednictvím této služby můžete nahlížet do exekucí, ve kterých zastupujete své klienty na straně oprávněné. Po vzájemné dohodě Vám budou předány přístupové údaje. Nahlédnutím  do elektronické podoby exekučního spisu získáte potřebné informace pro své klienty a můžete tak sledovat průběh exekučního řízení. Dovolím si jen podotknout, že se jedná o obdobu nahlédnutí do spisu, proto by bylo vhodné přístupové údaje uchovat tak, aby nebyly zneužity. Máte-li zájem, napište.

Monika Elfmarková

Napsat komentář